เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ "4th Ship Technology for the Next Decade" (Ship Tech IV) วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. – 18.00 น.  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์ การสื่อสาร ดาวเทียม ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการบรรยายทางวิชาการ การจัดแสดงผลงาน ตลอดจนการ สาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

HOTEL LIST

download |
พื้นที่จัดแสดง ณ อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition And Convention Hall) Royal Cliff Hotel เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Hotel :